– Lad forskellighederne arbejde sammen

Private

Få viden og inspiration 

Sæt jeres egen dagsorden for et bedre parforhold

Undersøg jeres problemer med upartisk støtte

Individuel coaching

 

Er du frustreret over dit liv? Har du svært  ved at skabe ændringer?

I coachingen undersøger vi, hvad der fylder hos dig, og hvordan du realistisk og vedholdende kan skabe ændringer. Du får støtte til at undersøge, hvad du gerne vil ændre, hvad der forhindrer dig og hvad der er dine ikke-hjælpsomme mønstre. Coachingen hjælper dig til at du lærer af dine udfordringer og finder nye måder at gribe dit liv an.

Coachingen kan bruges til at:

 • Skabe større trivsel og bedre relationer i hverdagen
 • Afklare svære valg
 • Gøre op med dårlige mønstre, f.eks. være meget sårbar eller kritisk
 • Ny selvindsigt
Coachingen består af 6 trin. En coachingsession kan omfatte alle 6 trin eller vi kan – hvis du ønsker det – gå i dybden med et eller flere af trinene.

Prøv en coaching-session på en time for 500 kr. Hvis du ønsker at fortsætte koster en session 800 kr. 

 

Par-coaching

Har I knas i parforholdet?

Vil I arbejde for at gøre jeres parforhold bedre?

I par-coaching får I støtte til at undersøge

 • Hvor går vi galt af hinanden?
 • Hvad vil vi blive bedre til?
 • Hvordan kan vi gøre det?

Par-coaching bygger på coachingens grundtrin, som handler om mål,  motivation, ressourcer, barrierer og handlingsmuligheder. 

I bliver undervist i viden og forskning om, hvad der kendetegner stærke parforhold. Vi undersøger de følelser, der er på spil, herunder at se på mønstre og vaner, som I ofte handler ud fra.

Jeg hjælper jer til at afklare, hvad der udfordrer trivslen for hver af jer og hvilke behov, der ligger under. Jeg understøtter at I lytter til hinanden og taler konstruktivt om jeres forskelligheder og jeres ønsker for par-forholdet.

Par-coaching giver jer:

 • Ro til at få undersøgt og præciseret, hvad der  er svært
 • Fælles fokus på, hvad I vil samarbejde om
 • Redskaber til at lytte og tale konstruktivt med hinanden
 • Forståelse for jeres kvaliteter sammen og hvordan I kan bruge dem endnu mere

Et samtaleforløb indebærer som minimum:

 • En individuel coaching med hver af jer 2 x 1 time
 • En par-coaching a´ 2 timer

I vil få og kunne være med til at stille opgaver, som I skal øve jer på mellem sessionerne.

Samlet pris 2500 kr.

800 kr. for hver efterfølgende par-coaching.

Konfliktmægling

Har I svært ved at tale sammen i familien, som naboer, eks-partnere eller lignende?

Vi I mødes og undersøge, hvad I ser som problemer og hvad I kan gøre?

I konfliktmægling er jeg jeres upartiske partner, som støtter jer i at få talt ud og at lytte til hinanden.

Jeg hjælper jer til at blive enige om, hvad det er I mere præcist vil samarbejde om at ændre. Når I har et fælles fokus, kan I bedre undersøge, hvad I kan gøre.

Undervejs vil jeg stille spørgsmål til oplevelser og erfaringer, så de bliver mere konkrete og på den måde mere forståelige og lettere at tale om.

Konfliktmægling giver jer:

 • Fælles fokus på, hvad I vil arbejde med
 • Større forståelse for jeres forskellige oplevelser 
 • Mulighed for at sætte ord på det, der er svært
 • Handlingsmuligheder 

Konfliktmægling kan afholdes som en enkelt session eller som flere forløb.

En session varer 3 timer og koster 1900 kr. Ved flere forløb aftaler vi en pris.