– Lad forskellighederne arbejde sammen

Virksomheder

Udvikling af fælles kapacitet til at håndtere relationsrettet arbejde

Skab øget sammenhold og find løsninger sammen ved at arbejde kreativt med jeres udfordringer

Fokus på dine lederudfordringer, barrierer, ressourcer og muligheder

Teamtræning i relationsarbejde

Udviklingsforløb for arbejdspladser, afdelinger eller teams rettet mod relationsarbejde

Relationsarbejde med borgere stiller krav til teamets holdninger og værdier. Arbejdspladsen har typisk opstillet fælles mål, men fællesskabet udfordres af individuel praksis. 

Skab øget kvalitet i borgerens oplevelse og få bedre team-samarbejde ved at sætte fokus på relationsarbejdet – både som det forstås og udvikles i fællesskab og som det praktiseres af den enkelte. 

Teamtræning i relationsarbejde bliver tilpasset behov og udfordringer. Det kan have forskellige temaer som fx: 

 • Fælles mål, etik og værdier – og individuel praksis
 • Relationelt samvær – personligt og professionelt
 • Relationsarbejdet som fælles faglig reference – hvordan gør vi det?
 • Vi lærer af hinanden – om kollegial sparring og vidensdeling

Teamtræningen kan have særligt fokus på kollegiale samarbejde. Det  indebærer en nærmere undersøgelse af fælles holdninger og antagelser holdt op imod den enkeltes prioritering og behov. Med inddragelse af “SamRbejdstræet” kan fælles analyse afdække, hvor der er særligt behov for at sætte ind og hvad der er brug for at styrke. I får pejlingsmærker for, hvad alle har ansvar for skal fungere.

Samarbejdstræning giver jer:

 • Forståelse for betydning af konstruktiv holdning og attitude
 • Indsigt i jeres forskellige værdier, holdninger og antagelser om samarbejdeKendskab til, hvordan misforståelser og spændinger opstår
 • Afdækning af jeres samarbejdsudfordringer med anvendelse af modellen SamRbejdstræet
 • Konkrete værktøjer efter behov, f.eks. til at styrke mødekvalitet, daglig omgangsform m.m.
 • Handlingsplan for, hvordan I styrker jeres samarbejde

Teamtræning tilrettelægges som tilpassede udviklingsforløb for arbejdspladser, afdelinger og teams. Et udviklingsforløb omfatter indledende møde til at identificere jeres udfordringer og behov, et personaleudviklingsforløb og et opfølgende møde, hvor ledende roller og videre opgaver bliver fastlagt. 

Forumspil​

Et kreativt værktøj til fælles læring

Vi bruger forumspil som et kreativt værktøj til at skabe læring og fælles løsninger i personalegrupper og i teams.

Forumspil foregår ved at deltagerne viser en udfordrende case for hinanden, som ligger tæt op ad hverdagen. Forummet, dvs. de deltagere, der har set spillet, eksperimenterer med at finde løsninger og lede efter muligheder, mens man lærer og griner sammen. Det er ikke nok at tale om, det man ser. Deltagerne opfordres også til at vise, hvordan de vil forbedre spillet.

Forumspil kan bruges til at undersøge situationer vedrørende:

 • Den gode borgeroplevelse
 • Samarbejde på tværs af arbejdsenheder
 • Overlevering af opgaver
 • Mødekultur
 • Sygefravær

Udbyttet for deltagerne kan være at:

 • Få nye synsvinkler på kendte situationer
 • Arbejde kreativt med nogle af hverdagens udfordringer
 • Opbygge en fælles platform og dermed større forståelse for kolleger
 • Skabe stærkere sammenhold
Forumspil instrueres og ledes af Peter Frandsen. Læs mere om forumspil på Peters hjemmeside: www.forumteater.dk

Ledercoaching

Samtalefokus på håndtering af ledelse 

Sæt fokus på dine udfordringer som leder, prioriter dine mål og skab bedre resultater. Som leder kan det være svært at få reel feedback fra omgivelserne. I coachingen får du støtte til at undersøge, hvad du ønsker at opnå, hvad der forhindrer dig, og hvad der kan være ikke-hjælpsomme mønstre. Coachingen hjælper dig til at lære af dine udfordringer, finde muligheder og yder det bedste i forhold til dine mål.

Ledercoaching kan bruges til:

 • Skabe fokus på mål, værdier og handlingsplaner
 • Prioritering af tid og at vælge indsatser
 • Håndtering af stress
 • Gøre op med uhensigtsmæssige mønstre, f.eks. at reagere med kitik eller at trække sig fra bestemte relationer
 • Give inspiration, selvindsigt og nye synsvinkler

Ledercoaching kan give dig:

 • Værktøj til at definere og præcisere mål
 • Fastlæggelse af dine værdier som drivkræfter
 • Afdækning af dine kompetencer, styrker og udviklingsbehov
 • Afdækning af dine prioriteringsbehov
 • Handlingsplan til at nå dine mål skridt for skridt